Shubh Janmashtami!

Jai Shree Krishna πŸ™πŸ»

We would like to wish everyone a blessed Happy Janmashtmi! May Lord Krishna’s blessings be upon all always!

Janmashtmi celebrations today begin at 6pm onwards! See you then!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: